Anne Mikkola on koulutukseltaan työnohjaaja, sosionomi ja viittä vaille valmis kriisityöntekijä. Hän opiskelee parhaillaan kriisityön lisäksi kognitiivista lyhytterapiaa, joka antaa runsaasti lisää työkaluja niin työnohjaukseen kuin muuhun ihmissuhdetyöhön. Annen työnohjausasiakkaina on muun muassa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, yrittäjiä ja vapaaehtoistyöntekijöitä. Työnohjauksen ja kouluttamisen lisäksi Anne työskentelee Salon seudun FinFamissa henkilöiden kanssa, joiden läheisillä on mielenterveyden häiriöitä. Anne mm. ohjaa ryhmiä, jotka on tarkoitettu tukemaan mielenterveysongelmista kärsivien lasten ja nuorten vanhempia sekä päihdeongelmaisten henkilöiden läheisiä. Lisäksi hän käy heidän kanssaan yksilökeskusteluja, joista läheiset saavat lisää voimavaroja.

Anne on myös valmistunut Helsingin yliopistosta maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi opiskeltuaan muun muassa markkinointia ja liiketaloustiedettä. Ennen alanvaihtoaan Anne ehti tutustua mm. työskentelyyn EU:n komissiossa Brysselissä ja kehitysyhteistyöhankkeessa Sambiassa. Tämän lisäksi hän on suorittanut Helsingin yliopistossa perus- ja aineopintoja psykologiasta ja sosiaalipsykologiasta.

Annen vahvuuksia ihmisten kohtaamisessa ovat lämpö, huumorintaju ja määrätietoisuus. Monenlaisten työtehtäviensä ansiosta hänellä on laaja näkemys haasteista, joita työntekijät, työnantajat ja yrittäjät kohtaavat työssään. Työn ja omien elämänkokemustensa kautta hänellä on myös ymmärrys työn, yksityiselämän ja oman jaksamisen yhteensovittamisen haasteista.

  • MMM, Helsingin yliopisto
  • Työnohjaaja STOry ja prosessikonsultti, Turun yliopisto
  • Sosionomi (AMK), DIAK
  • Työyhteisösovittelijan pätevyys
  • Mielenterveyden ensiapu® 1 ja 2, Nuoren mielen ensiapu - ja Kotu-kurssien ohjaaja, SMS