Anne valmistui työnohjaajaksi Turun yliopistosta vuonna 2012. Työnohjauksen lisäksi hän tekee työyhteisösovittelua, pitää erilaisia koulutuksia ja antaa tukea kriisitilanteisiin joutuneille henkilöille ja työyhteisöille.

Anne on työskennellyt monenlaisissa työyhteisöissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla, mm. mielenterveystyö, lastensuojelu, yrittäminen, hallinto, edunvalvonta ja kehitysyhteistyö. Hänellä on siten laaja kokemus ja ymmärrys ihmisten elämässään, sekä työssään että yksityiselämässään, kokemista haasteista.

Parhaillaan Anne opiskelee Tampereen yliopistossa kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Se on tutkitusti hyvin tehokas ja usein myös nopea tapa auttaa asiakasta muuttamaan itselleen haitallisia ajatus- ja toimintatapojaan. Lisäksi Anne on koulutukseltaan neuropsykiatrinen valmentaja, joten hän pystyy auttamaan myös asiakkaita, joilla on neuropsykiatrisia haasteita (esim. ADHD).

Sydämenasianaan Annella on asiakkaan jaksaminen työelämässä ja arjen pyörityksessä. Hänen vahvuuksiaan ihmisten kohtaamisessa ovat lämpö, määrätietoisuus ja huumorintaju.

  • Työnohjaaja STOry ja prosessikonsultti, Turun yliopisto
  • MMM, Helsingin yliopisto
  • Sosionomi (AMK), DIAK
  • Traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyys (TENTS EU)
  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
  • Työyhteisösovittelijan pätevyys
  • Kognitiivisen käyttäytymisterapian opinnot meneillään, Tampereen yliopisto