Anne Mikkola tekee työnohjauksen ja erilaisten koulutusten lisäksi työyhteisösovittelua ja antaa tukea kriisitilanteisiin joutuneille henkilöille. Hänellä on työtehtäviensä ja koulutustensa ansiosta laaja näkemys ja ymmärrys ihmisten elämässään kokemista haasteista.

Annen sydämenasiana on asiakkaan jaksaminen ja psyykkinen hyvinvointi arjen pyörityksessä - työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Hänen vahvuuksiaan ihmisten kohtaamisessa ovat lämpö, määrätietoisuus ja huumorintaju.

Parhaillaan Anne opiskelee toista vuotta kognitiivista lyhytterapiaa, joka on tutkitusti hyvin tehokas ja nopea tapa auttaa asiakasta muuttamaan haitallisia toimintatapoja. Kognitiivisen lyhytterapian avulla asiakas tunnistaa ja ylittää toimintansa esteitä sekä oppii kohtaamaan akuutteja kriisejä ja takaiskuja, tekemään itsenäisiä valintoja ja rakentamaan parempia ihmissuhteita.

  • MMM, agronomi, Helsingin yliopisto
  • Työnohjaaja STOry ja prosessikonsultti, Turun yliopisto
  • Sosionomi (AMK), DIAK
  • Traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyys (TENTS EU)
  • Työyhteisösovittelijan pätevyys
  • Mielenterveyden ensiapu® 1 ja 2, Nuoren mielen ensiapu - ja Kotu-kurssien ohjaaja, Suomen Mielenterveysseura