Elisa Lehtonen on työskennellyt pitkään mielenterveysalan eri tehtävissä psykiatrisessa hoitotyössä, kuntoutuksessa ja kriisityössä sekä erilaisten työyhteisöjen kehittäjänä. Hän on ollut perustamassa ja kehittämässä monia uusia mielenterveystyön toimintamuotoja, esimerkiksi kriisikeskustoimintaa, kuntoutusyksiköitä ja kuntoutuskurssitoimintaa vaikeissa elämäntilanteissa oleville.

Elisa Lehtonen toimii yrityksessään Hyvinvointiteema Oy:ssä psykoterapeuttina, työnohjaajana, ryhmänohjaajana ja kouluttajana. Asiakaskuntaan kuuluu monenlaisia työyhteisöjä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

 • Kriisipsykoterapeutti (Valvira)
 • Työnohjaaja STOry ja prosessikonsultti, Turun yliopisto
 • Debriefing- ja Defusing-ohjaaja, työyhteisösovittelija
 • Perhekeskeisen työn 1,5 vuoden laajuiset opinnot
 • Itsemurhien ehkäisy -koulutus (1 v.), Helsingin yliopisto
 • Psykiatrian erikoissairaanhoitaja

Kirjat ja kirja-artikkelit

 • Lehtonen, E. 1994. Kun perheväkivallan salaisuuden kehä murtuu. Ammattiauttajan ja sosiaalisen verkoston näkökulma. Teoksessa Heiskanen, T. (toim.) Henkinen tuki ja onnettomuudet. Takaisin elämään. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Punainen Risti. Kirjapaino t*t, Porvoo. 201-206.
 • Lehtonen, E. 1996. Voimavaroja kuntoutuskurssilta. Teoksessa Heiskanen, T. (toim.) Särkynyt sydän. Omainen ja itsemurha. Suomen Mielenterveysseura. SMS-Tuotanto/SMS-Julkaisut. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyvväskylä. 177-180.
 • Lehtonen, E. 1998. Kuntoutus tukee myös elämänkriiseissä. Teoksessa Munnukka, T., Halme, S., Kankainen, A., Kiikkala, I., Lehto, P. & Rokkanen, R. Hoitotyön vuosikirja 1998. Mielenterveys. Kirjayhtymä Oy, Tammer-Paino Oy, Tampere. 142-146.
 • Kaukkila, V. & Lehtonen, E. 2007. Ryhmästä enemmän. Käsikirja ryhmänohjaajan taitoja tarvitsevalle. Suomen Mielenterveysseura. Dark Oy, Vantaa.
 • Lehtonen, E. 2007. Koulutuksesta ja työnohjauksesta voimaa vertaistukeen. Teoksessa Forsström, S., Franski, R. & Tamminen, S. Surunauhalla sidotut. Läheisen itsemurha ja vertaistuki. WSOY, Vantaa. 238-245.
 • Lehtonen, E. & Tommola, S. 2007. Arjen ankkurina. Opas iäkkäässä omaishoitoperheessä toimivalle vapaaehtoiselle. Eläkeliitto ry. Multiprint, Espoo.
 • Jokinen, L. & Lehtonen, E. 2008. Hyvät kysymykset toiminnan ja ajatteluprosessin virittäjänä työnohjauksessa. Teoksessa Keskinen, S. (toim.) Työnohjaus – mitä, missä, milloin? Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja B 23. Painosalama Oy, Turku. 111-136.
 • Lehtonen, E. 2009. Ihmissuhteet ja elämän vaikeat tilanteet. Teoksessa Yliselä, P. (toim.) Maatilayrittäjän hyvinvointi. Tieto tuottamaan 129. WS-Bookwell Oy, Porvoo. 12-24.
 • Engblom, K. & Lehtonen, E. 2010. Läsnä ja lähellä. Opas kuolemaa ja surua kohtaaville vapaaehtoisille. Eläkeliitto ry. Multiprint, Espoo.
 • Mäenpää, E. & Lehtonen, E. 2010. Kun läheinen ei jaksanut elää. Itsemurhan tehneiden läheisten kuntoutusryhmät. Teoksessa Kyllä me yhdessä selvitään. Voimaannuttavaa vertaistukea kriisitilanteissa. Suomen Mielenterveysseura. Star-Offset Oy, Helsinki. 15-24.
 • Sekä lukuisia artikkeleita ammattilehdissä.