Suvi-Tuuli Porkka on kerännyt runsaan 40 vuoden työkokemuksensa pääasiassa mielenterveystyössä. Psykiatrisessa sairaalassa hän toimi sairaanhoitajana, osastonhoitajana ja sosiaalityöntekijänä. Vanhainkodinjohtajan ja vanhusten palvelukeskuksen johtajan tehtävissä hän työskenteli yhteensä yli kymmenen vuotta. Vielä ennen freelanceriksi siirtymistään hän toimi runsaan kymmenen vuoden ajan järjestötyön ja vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä Suomen Mielenterveysseurassa.

Suvi-Tuuli Porkka on toiminut julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla kouluttajana vuodesta 1983 ja työnohjaajana vuodesta 1992 alkaen. Kiinnostus ikääntyneitä kohtaan on vienyt hänet vanhustyöhön Sveitsiin, Kanadaan ja Floridaan, vapaaehtoistyön kehittämiskokemus puolestaan vapaaehtoistyötä organisoivien tahojen kouluttajaksi vuoden 2011 tsunamin jälkeiseen Japaniin.

Toiminimi Prinsiipin hän perusti vuonna 2010.

 • Psykoterapeutti (Valvira), ryhmäanalyytikko, tietokirjailija
 • Sosiaalityöntekijä (Valvira), Tampereen yliopisto, Valt. yo., Turun yliopisto
 • Työnohjaaja STOry ja prosessikonsultti, Turun yliopisto
 • Vapaaehtoistyön työnohjaaja, työnohjaajien kouluttaja, MIELI ry
 • Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, geriatrian erikoistumisopinnot

Kirjat ja kirja-artikkelit

 • Porkka, S-T., Suomi, L.H. & Suomi, L.M. 1993. Validoiva ilmapiiri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Salon osavastuualue, psykiatrian tulosyksikkö. Hoitotyön kehittämissarja. Kustantaja Vanhustyön keskusliitto 1993.
 • Porkka, S-T. 1994. Minä-Me -kurssit Halikon sairaalan osastolla 302. Julkaisussa Minä-Me -kurssit. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Salon osavastuualue, psykiatrian tulosyksikkö. Hoitotyön kehittämissarja 1994. 5-14.
 • Porkka, S-T. 1995. Psykiatrisen vanhushoidon kehittämisprojekti. Validoiva lähestymistapa vanhusten hoidossa. Julkaisussa Psykiatrisen erikoissairaanhoidon laatu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian laatutyöryhmän raportti 1995.
 • Porkka, S-T. 1995. 603, Validoiva ilmapiiri -käsitteen määrittely. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Salon osavastuualue, psykiatrian tulosyksikkö. Hoitotyön kehittämissarja 1995.
 • Porkka, S-T. 1995. Validoiva lähestymistapa vanhusten hoidossa. Julkaisussa Hupli, M., Leino-Kilpi, H., Salanterä, S. & Suominen, T. (toim.) Hädän monet kasvot. Hoitotiede 1995. Pro Nursing ry:n vuosikirja. Julkaisusarja A:9:1995. Kirjapaino Pika Oy, Turku. 174-186.
 • Porkka, S-T. & Suomi, L. 1996. Geropsykiatrisen osaston käytännön hoitotyö Parsen Human Becoming -teorian valossa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Salon osavastuualue, psykiatrian tulosyksikkö. Hoitotyön kehittämissarja 1996.
 • Porkka, S-T. 1998. Validoiva lähestymistapa dementoituvien hoidossa. Julkaisussa Heimonen & Voutilainen (toim.) Kuntouttava työote dementoituvien hoitotyössä. Kirjayhtymä Oy, Tammer-Paino Oy, Tampere. 185-201.
 • Porkka, S-T. & Salmenjaakko, J. 2005. Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestäminen. Opas yhdistyksille. Suomen Mielenterveysseura. SMS-Tuotanto Oy. Dark Oy, Vantaa.
 • Porkka, S-T. 2007. Odotukset näkyviksi. Julkaisussa Nyholm, S. & Saarelainen, J. Koulutetut vapaaehtoiset vertaisryhmien ohjaajina – Opas yhdistyksille. Suomen Mielenterveysseura. Kaverit mukaan -hanke. 38-39.
 • Porkka, S-T. 2007. Vapaaehtoistyön työnohjaus. Julkaisussa Nyholm, S. & Saarelainen, J. Koulutetut vapaaehtoiset vertaisryhmien ohjaajina – Opas yhdistyksille. Suomen Mielenterveysseura. Kaverit mukaan -hanke. 60-63.
 • Porkka, S-T. 2007. Yhdistys työnantajana. Julkaisussa Nyholm, S. & Saarelainen, J. Yhdistyksen projektiopas. Suomen Mielenterveysseura. Kaverit mukaan -hanke. 48-54.
 • Porkka, S-T. & Myllymaa, T. 2007. Riskien arviointi vapaaehtoistyössä. Opas yhdistyksille. Suomen Mielenterveysseura. SMS-Tuotanto Oy. Dark Oy, Vantaa.
 • Myllymaa, T. & Porkka, S-T. (toim.) 2008. Tukihenkilön peruskoulutus. Opas kouluttajalle. Suomen Mielenterveysseura. Laadukasta kulttuuria vapaaehtoistyöhön -hanke. Dark Oy, Vantaa.
 • Porkka, S-T. 2008. Työnohjaamisen taito. Oppikirja vapaaehtoistyön työnohjaajalle. Suomen Mielenterveysseura. SMS-Tuotanto Oy. ST-Paino Oy, Hyvinkää.
 • Myllymaa, T. & Porkka, S-T. (toim.) 2009. Muutos ja pysyvyys vapaaehtoistyössä. Suomen Mielenterveysseura. Laadukasta kulttuuria vapaaehtoistyöhön -hanke. Hansaprint, Vantaa.
 • Porkka, S-T. 2013. Näkökulmia vapaaehtoistyöhön vuonna 2009. Julkaisussa Arhovaara, S. Suomen Mielenterveysseura tukimuotojen ja psykoterapiakoulutusten käynnistäjänä ja kehittäjänä. Suomen Mielenterveysseura, Helsinki. 176-179.
 • Porkka, S-T. (2013). Ryhmäanalyyttinen ja neurobiologinen näkökulma muistisairauden vuoksi disorientoituneen vanhuksen psykoterapiaan. Ryhmäanalyyysi. Erityistason psykoterapeuttikoulutuksen lopputyö.
 • Porkka, S-T. 2014. FAMH における支援者のトレーニング・プログラム – Training Program for the Support Workers in the FAMH. TOMONY, Sendai Japan.
 • Porkka, S-T. & Tenhunen T. (toim.) 2015. Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä. Suomen Mielenterveysseura. Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero.
 • Tenhunen, T. & Porkka, S-T. (toim.) 2017. Vapaaehtoistyön työnohjauksen ytimessä. Suomen Mielenterveysseura. Sälekarin Kirjapaino, Somero.
 • Porkka, S-T. & Nieminen, L. 2018. Tukihenkilön peruskoulutus. Suomen Mielenterveysseura, Helsinki.
 • Porkka, S-T. & Tenhunen, T. (2020) (toim.), Vapaaehtoistyön työnohjauksen haasteita. Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys.
 • Tenhunen, T. & Porkka, S-T. (2020) (toim.), Vapaaehtoistyön työnohjauksen teoriaa ja käytäntöä. Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys.
 • Pelkonen, M. & Porkka, S-T. (2020). Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestämisopas. Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys.
 • Porkka, S-T. (2020) (toim.), Ryhmäanalyyttinen työnohjaus. Salo: Yhtymä Porkka Suvi-Tuuli ja Porkka Antti.
 • Porkka, S-T. (2021). Arvioi riskit vapaaehtoistyössä! Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys.
 • Porkka, S-T. (2021). Yhteyden luomisesta syvästi dementoituneeseen vanhukseen. Teoksessa K-M. Leskinen & N. Rita (toim.), YHTEYS. Psykoanalyyttisen ajattelun ytimessä (s. 184-201). Espoo: Prometheus kustannus.
 • Porkka, S-T., Tenhunen, T. & Mäenpää, T. (2022) (toim.), Vapaaehtoistyön työnohjauksen moninaisuus. Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys.
 • Porkka, S-T. & Tenhunen T. (2023) (toim.), Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä. 2. uudistettu painos. Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys.
 • Sekä lukuisia artikkeleita ammattilehdissä.